Dobrodošli

Point

2000

je snažan INTEGRALNI POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM, dizajniran tako da Vaše cjelokupno poslovanje učini efikasnim.

Njegova izuzetna pouzdanost ima tri oslonca: vrhunska softverska tehnologija (troslojna Oracle arhitektura), veliko iskustvo razvojnog tima i velika baza postojećih korisnika koja u saradnji sa razvojnim timom potiče neprekidno usavršavanje sistema

Point

2000

.IDEALAN ZA VAŠE POSLOVANjE


Sistem obiluje mnoštvom funkcija i mogućnosti koje su neophodne velikim firmama, ali je njihovo korištenje toliko jednostavno da je upotreba sistema

Point

2000

moguća u svim firmama bez obzira na veličinu i vrstu djelatnosti.

U izradu sistema

Point

2000

ugrađeno je dugogodišnje iskustvo u dizajniranju integralnih informacijskih sistema, a korišteni alati i baze podataka garantiraju brz i efikasan rad sa velikim količinama podataka, te maksimalnu moguću raspoloživost i sigurnost podataka.PODRUČJE PRIMJENE


Point

2000

je modularan programski proizvod s velikim mogućnostima parametriranja. Izborom odgovarajućih modula, te postavljanjem parametara sistema

Point

2000

moguće je koristiti u gotovo svim granama djelatnosti:


Industrija


Trgovina (veleprodaja i maloprodaja)


Građevinarstvo


Promet


Ugostiteljstvo


Bankarstvo


Državne ustanove...


OSTALE INFORMATIČKE USLUGE

Point pored softverskog rješenja nudi i ostale informatičke usluge: prodaje hardverskih komponenti, implementacije kompletnog operativnog i mrežnog sistema kao i fiskalizaciju.